Personal Training Psyykkinen valmennus

Hyväksymis -ja omistautumisterapia ja Psykologinen joustavuus

Mitä hyötyä valmennuksesta on?

Valmennuksessa tuetaan asiakkaan vastuuta oman elämänsä valinnoista. Keskustelujen, mielikuvaharjoitteiden ja kotitehtävien avulla edetään kohti asiakkaan itsensä asettamia tavoitteita, jotka motivoivat pysyvään muutokseen.

Itsensä hyväksyminen on edellytys saavuttaa käytäntöjä, joka vie kohti omia arvoja. Tämä tapahtuu jatkuvan oppimisen kautta psykologisen joustavuuden avulla. Mentelmän kehittäjä on liikuntatieteiden maisteri, psykologi ja psykologian tohtori Anu Kangasniemi.

Valmennusta käytetään kuntoharjoittelussa ja osana monia terveyttä edistäviä hoitoja ja terapioita. Urheiluvalmennuksessa psyykkinen valmennus on merkittävä tuki ja osa kokonaisuutta.

Valmennus sopii elämäntapamuutosta tarvitsevalle esim. painonpudotuksen ja liikunnan lisäämisen tueksi. Omien ajatusten ja tunteiden tunnistamisen kautta voi nähdä ongelmien taakse syihin ja vaikuttaa niihin omilla valinnoillaan ja tiedostaa mm. mitä syö ja miten liikkuu.

Asiakas oppii myös retkahduksen tullessa palaamaan alkuperäiseen tavoitteeseensa käyttäen psykologisen joustavuuden mallin antamia keinoja esim. tässä hetkessä elämistä. Yhdessä tehdään myös erilaisia rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Valmennuksen kulku. Asiakas saa ennen tapaamista kaavakkeen, joka mittaa motivaatiota ja kartoittaa odotuksia. Hän lähettää sen valmentajalle etukäteen. Asiasta riippuen laaditaan yhdessä suunnitelma mihin keskitytään, millä menetelmillä ja kuinka monta tapaamista tarvitaan. Lopuksi käydään läpi tulokset, odotukset ja annetaan palaute valmennuksesta. Käytämme kirjaa Tavoitteesta tavaksi. Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia (A. Kangasniemi, Kirjapaja, Helsinki 2017)

Valmennuksessa saadut tulokset rohkaisevat asiakasta ottamaan omasta elämästään yhä enemmän vastuuta, pitämään kiinni pienistäkin päätöksistään ja seuraamaan omaa edistymistään vertaamatta sitä muihin.

Tapaamiset Yrittäjäkatu 24. 2 krs. Nokia

HINTA; 100 € / 3 kerran valmennus-sarja ( 1 tapaamisen kesto 60 min.)